Pla d’igualtat

Apliquem els principis de la Llei d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i en tots els processos de selecció es tenen en compte totes les candidatures sense discriminació d’edat ni sexe.

Igualtat d’oportunitats

En la política de Recursos Humans, apliquem els principis de la Llei d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i en tots els processos de selecció es tenen en compte totes les candidatures sense discriminació d’edat ni sexe. També col·laborem constantment amb institucions i serveis públics per a aconseguir la

inserció de col·lectius amb dificultats per a accedir al món laboral.

Aquí pots consultar el nostre pla d’igualtat