Política de privacitat

Recollida de dades i usos previstos.
Responsable: Identitat: Jespac, S. A. – NIF: A08828782. Adreça postal: C/ Alcúdia 9-11 baixos, 08016 Barcelona. Telèfon: 932539041. Correu elect: clients@jespac.com

La recollida de dades personals es produeix a través de l’emplenament dels formularis que figuren a la pàgina Web.

La transmissió efectiva de les dades té lloc quan l’usuari prem el botó “ENVIAR” que es troba en el formulari.
Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Jespac.
L’usuari haurà d’emplenar el formulari amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

 • A. Formulari “Treballa amb nosaltres”.
  En aquest formulari es recullen dades d’interessats a treballar en els supermercats Jespac, les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar candidats per a llocs de treball.
  S’entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb la finalitat anteriorment indicada, en prémer el botó “ENVIAR” que figura en el formulari de recollida de dades.
  En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra empresa. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball, com a màxim un any, o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris dirigint-se per escrit al responsable al correu electrònic clients@jespac.com. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • B. Formulari “Contacta”.
  En aquest formulari es recullen dades d’interessats a contactar i sol·licitar informació a supermercats Jespac, les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el formulari de contacte i l’enviament de la informació solicitada.se entendrà expressament acceptat el tractament de dades amb les finalitats anteriorment indicades, en prémer el botó “ENVIAR” que figura en el formulari de recollida de dades.
  En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat atendre les sol·licituds d’informació, suggeriment, queixa o sol·licitud de targeta client. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Jespac, S. a. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
 • C. Formulari “Tiquet per email”.
  En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar el servei d’enviament de tiquets per email. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en *Jespac, S. a. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

  Mesures de Seguretat.
  Jespac ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

  Igualment, Jespac s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l’establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Jespac informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Jespac para la prestació d’un servei a aquesta, en compliment del disposat en l’article 12 de la LOPD, comprometent-se aquests tercers a tractar les dades amb l’única fi de prestar els serveis contractats per Jespac i a adoptar les mesures de seguretat de caràcter informàtic, organitzatiu i de qualsevol altra índole que en cada cas resultin exigibles.
  Jespac informa que la recollida de dades en la Web es realitza en un entorn tecnològic que aplica alts nivells de seguretat i confidencialitat en la transmissió de la informació. Això no obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

  Ús de la tecnologia cookie.
  Jespac adverteix a l’Usuari de la utilització de cookies quan l’Usuari navega per la pàgina Web. Els cookies utilitzats per Jespac són emmagatzemats en el disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades que contingui ni llegir els arxius cookie creats per altres servidors Web. No obstant això, l’Usuari podrà impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu navegador. Jespac utilitza els cookies amb l’objecte de reconèixer als Usuaris que s’hagin registrat i poder oferir-los un servei personalitzat i individualitzat d’acord amb les seves necessitats.

  Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  L’usuari o persona que ho representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb l’establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a Jespac, a l’adreça C/Alcúdia, 9, 08016 Barcelona, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@jespac.com.

  En el cas que Jespac prestés algun tipus de servei especial que determini unes previsions específiques diferents, relatiu a la protecció de dades personals, tindrà prioritat l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei concret per sobre de les presents, en cas d’incongruència.
  Keisy es reserva el dret a modificar la present política de privacitat de dades per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a criteris interpretatius d’aquesta normativa que siguin publicats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En tal cas, Jespac anunciarà dits canvis en la Web amb suficient antelació a la seva posada en pràctica.